• مقالات زیما پرتو >> انرژی های نو

  • 1391/04/14
   آموزش کاهش مصرف انرژی (خودتان مقایسه کنید)
    

   کاهش مصرف انرژی اصلی اجتناب ناپذیر در زندگی هر فردی است.

   یکی از نکات مهم در کاهش مصرف انرژی، آموزش صحیح و استفاده از روش های نوین رسانه ای است.

   شرکت SMAK در کشور کانادا، اقدام بسیار جالبی را برای آموزش مصرف صحیح انرژی انجام داده است. در مرکز شهر دو کانتینر قرار داده شده است. یک طرف کانتینرها شیشه ای بوده و یک شمارشگر بر روی این دیوار قرار داده شده است.

   در هر یک از کانتینرها یک فرد در حال انجام کارهای روزانه است. یک کانتینر با روش های صحیح مصرف انرژی و دیگری با روش های نادرست.

   تمامی عابران می توانند خودشان مقایسه کنند، فقط کافی است که به شمارشگر توجه کنند. این روش بسیار کارآمد بود و تاثیر به- سزایی در رفتار مردم در خصوص مصرف انرژی در بر داشت.

    

    

   منبع: معماری نیوز