• اخبار زیما پرتو

  • 1391/04/29
   المپیک لندن با هدف مدال سبز
    

   المپیک 2012 لندن قرار است به سبزترین، پایدارترین و بهره ور ترین  در بین المپیک ها، از لحاظ ساخت و ساز،اجراء  و خطوط تامین شود.

    

   بسیاری از شرکت ها، خدمات و سازمان ها باید بتوانند با استانداردهای پایداری مطابقت پیدا کنند. تا از این رخداد برای  انجام این الزامات برای تامین و خدمات رسانی لندن 2012 بهره ببرند.

   بدین ترتیب با کمک به شرکت ها برای بهبود بهره وری انرژی، آنها به اهدافی فراتر از صرفه جویی انرژی و قبوض انرژی و کاهش میزان اثر کربن دست می یابند. بسیاری از شرکت ها با این رویکرد در پی  یافتن مشتریان جدید یا حفظ مشتریان قدیمی، به دنبال اثبات پایداری خود هستند، مخصوصا با نصب نمایشگر های آنی انرژی و تحلیل آنها، این هدف را دنبال می کنند.

   المپیک 2012 لندن اولین گزارش کامل پایداری خود را که پوشش دهنده تمام برنامه های المپیک 2012 لندن است برای تقویم 2012 منتشر کرده است.

   - پارک المپیک  در راه ساختار پایدار رهبری می شود

   - پروژه در مسیر ارائه بازی های پایدار و کم-کربن

   - کمیته سازماندهی المپیک 2012 برای  توسعه یافتن منابع پایدار در سراسر زنجیره تامین

   بدین ترتیب در المپیک لندن با بهینه سازی ساختار های (مثلا مهینه سازی مسیر های حرکت)، استفاده از انرژی های نو، و در نهایت استفاده از تمام روشهایی که می تواند در ایجاد سبزترین المپیک تاریخ موثر باشد قدم بر می دارند.

   باید صبر کنیم و شاهد تحولی نو در زمینه بهینه سازی و استفاده از انرژی های نو و تجدید پذیر در این رویداد مهم باشیم.

   Olympic Stadium in London

    

    

    

    

    

    


   منبع: سایت گروه مهندسی زیما پرتو صبا