• روشنایی خورشیدی

   • برای تامین روشنایی در کاربردهای مختلف اعم از روشنایی خیابان ها و معابر، روشنایی محوطه  و پارک ها، روشنایی باغچه ها و ... می توان از سیستم های روشنایی خورشیدی استفاده نمود.

     

    تبدیل انرژی خورشیدی به انرژی الکتریکی و سپس تبدیل به روشنایی با یک طراحی حرفه ای در یک مجموعه، روشنایی در شب را با نوری دلنشین و متفاوت تضمین می کند.

    مزایا: 
    - کاهش هزینه های کابل کشی
    - نصب سیستم در هر مکان
    - بدون نیاز به شبکه برق سراسری
    - نوری آرامش بخش و پر از انرژی
    - مورد استفاده در خیابان ها، جاده ها، بزرگراه ها، پارک ها، چشم اندازهای فضای سبز

    نمونه هایی از روشنایی خیابانی:

    نمونه هایی از سیستم های روشنایی پارکی و باغچه ای