• سیستم تولید برق خورشیدی Photovotaic

   • سیستم تولید برق خورشیدی (فوتوولتائیک)

     

     

    سیستم تولید برق خورشیدی (فوتوولتائیک Photovoltaic )، انرژی خورشید را جذب کرده و به انرژی الکتریکی تبدیل می کند. خروجی سیستم می تواند به صورت تک فاز و یا سه فاز باشد. همچنین می توان این سیستم را به صورت مستقل از شبکه برق سراسری و یا وابسته به آن در توان های مختلف طراحی کرد.


    کاربرد صنعتی و خانگی علاوه بر صرفه اقتصادی ، پاک ترین انرژی برای نگه داری محیط زیست خواهد بود

    سیستم های تولید برق خورشیدی (photovoltaic) به دو دسته کلی وابسته به شبکه (ongrid) و مستقل از شبکه (offgrid) تقسیم می شوند:

    سیستم مستقل از شبکه (Offgrid:

      در این سیستم ها، برق تولید شده از پنل های خورشیدی Solar PV panel (سولار) در باطری ذخیره شده و در هنگام مصرف، انرژی لازم از باطری بدست می آید.

    گاهی اوقات به این سیستم های مستقل از شبکه ، باطری خورشیدی Solar Battery هم گفته می شود.که توسط پنل های خورشیدی شارژ می شوند.

     

                                  

     

     

    جدول نمونه مصرف برق خورشیدی خانگی به صورت مستقل از برق سراسری (Solar Offgrid system)

     

     

    سیستم وابسته به شبکه (Ongrid:

      در این سیستم ها، برق تولید شده از پنل خورشیدی (سولار solar) مستقیما از طریق مدارات مربوطه به مصرف کننده می رسد. در صورتی  نور خورشید نباشد و انرژی بدست آمده از پنل های خورشیدی (صفحه های خورشیدی solar PV panel) کافی نباشد، انرژی لازم از طریق برق شهر تامین می گردد.

    به این ترتیب استفاده از پنل های خورشیدی باعث کاهش مصرف برق شهر، و در کاهش هزینه برق می شود.

    همچنین در صورت وجود زیر ساخت های لازم امکان فروش برق خورشیدی به شبکه سراسری هم وجود دارد.
    که در این صورت در طول روز برق به شبکه سراسری فروخته شده و در طول شبها از شبکه خریداری می شود.
     
    Solar OnGrid System - Grid Connected Solar System