• اتوماسیون صنعتی و مانیتورینگ

   • خدمات اتوماسیون صنعتی و مانیتورینگ (Industrial Automation and Monitoring)

    گروه مهندسی زیما پرتو با بهره گیری از تیم های مهندسی الکترونیک و کنترل با سابقه و مجرب در زمینه طراحی، نظارت و اجراء سیستم های اتوماسیون صنعتی، مانیتورینگ و BMS،   پروژه های بسیاری را در این زمینه های به انجام رسانیده است.

     

                       

    اتوماسیون صنعتی می تواند در زمینه های بسیاری کاربرد داشته باشد:

         -  تغییر سیستم کنترل دستگاه های قدیمی و افزایش کارآیی و عملکرد آنها

            - طراحی و اجراء کنترل سیستم های جدید

    اتوماسیون های صنعتی را می توان با توجه به کاربرد، توسط سیستم های PLC و یا کامپیوتری (PC base) انجام گردند که هر کدام خصوصیات خودش را دارد.

                                  

     

    همچنین با استفاده از مونیتورینگ صنعتی می توان از وضعیت دقیق سیستم ها بصورت های مختلف آگاهی پیدا کرد. داده های بدست آمده را می توان ذخیره و تحلیل نمود.

    در اتوماسیون صنعتی معمولا با استفاده از  Human Machine Interface) HMI)  می توان وضعیت دستگاه را مانیتور کرد. برای این کار می توان از انواع شیوه های ارتباطی از جمله شبکه های صنعتی هم استفاده نمود. در صورت نیاز می توان با اتصال به شبکه اینترنت مانیتورینگ از راه دور هم داشت.

                   

     

    BMS (Building Managment System) a نوعی اتوماسیون است که درانواع پروژه های خانگی و صنعتی کاربرد دارد.

    برای مثال در هواساز ها (AHU - Air Conditioner Unit) برای کنترل، نمونه برداری اطلاعات و مانیتورینگ، کل سیستم از BMS استفاده می گردد: