• گالری تصاویر زیما پرتو پروژه آبگرمکن خورشیدی در بیرجند

  • example7 در این پروژه با استفاده از کلکتورهای خورشیدی حجم زیادی آب گرم تولید می گردد.
    
    
   example7 برای تامین آب گرم مسجدی در بیرجند از سیستم آبگرمکن خورشیدی استفاده گردید.
    
    
   example7 در این پروژه به جای استفاده از پکیج های آبگرمکن خورشیدی، از کلکتور های خورشیدی استفاده شد. این کلکتور ها، آب ورودی را به سرعت گرم کرده و در نتیجه آب گرم مورد نیاز را تامین می نماید.
    
    
    
   << بعدی  1 / 1  قبلی >>