• گالری تصاویر زیما پرتو نصب برق خورشیدی دستگاه بیسیم در چالوس

  • example7 سیستم نصب شده برق مورد نیاز یک مرکز بیسیم امدادی در جنگل های مازندران در چالوس را تامین می نماید.
    
    
   example7 سیستم خورشیدی نصب شده با استفاده از پنل های خورشیدی فوتوولتاییک (سولار)انرژی الکتریکی مورد نیاز برای دستگاه بیسیم را تامین می نماید.
    
    
   example7 با استفاده از سیستم تولید برق خورشیدی توسط پنل های خورشیدی (سولار solar) مشکل تامین برق مورد نیاز در مناطق غیر قابل دسترسی به شبکه سراسری برق کاملا برطرف شده است.
    
    
    
   << بعدی  1 / 1  قبلی >>